Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad atmosphere do češtiny

atmosphere = atmosféra; ovzduší; prostředí; klima (podnikatelské); obklopit atmosférou; podnikatelské klima; atmosférický; povětší; hloubka; atmosférický
controlled atmosphere = ochranné prostředí; řízená atmosféra; ochranná atmosféra;
explosive atmosphere = výbušná atmosféra; výbušné prostředí; třaskavé ovzduší;
friendly atmosphere = přátelské ovzduší; přátelská atmosféra; heliové prostředí;

Příklady překladu slova "atmosphere" z webu:

The atmosphere was stuffy.  Atmosféra byla dusná.
Perhaps the atmosphere was a bit offputting.  Možná mě rozptylovalo to prostředí.
Callahan felt the atmosphere of the place seize him at once.  Callahan pocítil, že se ho zdejší atmosféra okamžitě zmocnila.
Inside her bridge the atmosphere was warm and cosy.  Na jejím můstku byla teplá a příjemná atmosféra.
It has water, and an atmosphere we can breathe.  Obsahuje vodu a dýchatelné ovzduší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoratmospheric   atmospheric pressure   atomization   atrophy   attached   attachment   attaché   attack