Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at work do češtiny

at work = v práci; při práci; v činnosti (v práci); jak se vám to nejlépe hodí
be at work = být v práci; pracovat;
safety at work = bezpečnost práce; bezpečnost při práci;

Příklady překladu slova "at work" z webu:

I live at work now.  Já teď v práci bydlím.
We shall be at work before midnight.  Před půlnocí se dáme do práce.
We had to be at work between 8.  V práci jsme musely být od 8.
There are regul and humans at work in this thing.  Jsou tam regulové a lidé a pracují na téhle záležitosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC TranslatorAtlantic   atlas   atmosphere   atmospheric   atmospheric pressure   atomization   atrophy   attached