Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at will do češtiny

at will = podle přání; podle vlastní vůle; libovolně; podle libosti; v práci
fire at will = jednotlivě pálit!; palba jednotlivě;
tenant at will = držitel do odvolání; nájemce na okamžitou výpověď;
tenure at will = vypověditelný nájem; kdykoli vypověditelný pacht;

Příklady překladu slova "at will" z webu:

I could do it at will—at least, until the charge ran out.  Mohl jsem to dělat po libosti… či spíš než dojde náboj.
Then he could dissect it at will.  Potom si je může pitvat dle libosti.
Looks pretty, talks big, collapses waveforms selectively at will.  Co to znamená?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat work   Atlantic   atlas   atmosphere   atmospheric   atmospheric pressure   atomization   atrophy