Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at the door do češtiny

at the door = ve dveřích; u dveří; po ruce
knock at the door = klepání na dveře; bušit na dveře; tlouct na dveře;

Příklady překladu slova "at the door" z webu:

At the door they prepared themselves.  Za dveřmi se upravili.
Standing at the door with him were two of his three sons.  Ve dveřích s ním stáli dva z jeho tří synů.
He looked at the door again.  Podíval se znovu ke garáži.
A rapping came at the door of the hall.  Z předsíně se ozvalo bušení na dveře.
Pazzi put his flowers at the door of the tomb.  Pazzi položil k hrobce květiny.
The priest who greeted him at the door looked sleepy.  Kněz, který ho přivítal ve dveřích, vypadal ospale.
The lecturer pointed with his chin at the door behind her.  Lektor naznačil bradou ke dveřím za ní.
I didn't want anyone laying any be at the door of my family.  Nechtěla jsem, aby někdo moji rodinu z čehokoli obviňoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat will   at work   Atlantic   atlas   atmosphere   atmospheric   atmospheric pressure   atomization