Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at the bottom do češtiny

at the bottom = dole; na dně; ve skutečnosti (přen.); v podstatě (přen.); vespodu; v dolní části; na spodu; při ukončení

Příklady překladu slova "at the bottom" z webu:

At the bottom of the gearchain?  Tam na konci toho dlouhého převodu?
Sitting at the bottom of the crate.  Na dně.
Brian pointed at the bottom of the bill.  Brian ukázal na spodek plakátu.
And you waited at the bottom of the driveway?  A vy jste čekal na příjezdové cestě?
With a time code at the bottom of the picture.  Dole datum a čas.
There was a black bar at the bottom for messages:  Dole byl černý pruh pro zprávy:
It is an interesting case, too, at the bottom of it.  V podstatě je to ale skutečně zajímavý případ.
There was some newspaper, a year old, at the bottom of one.  Na dně jedné byly rok staré noviny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat the door   at will   at work   Atlantic   atlas   atmosphere   atmospheric   atmospheric pressure