Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at sight do češtiny

at sight = na pohled; na viděnou; při předložení směnky; spatra (bez přípravy); v šest
draft at sight = směnka na viděnou; vista směnka;

Příklady překladu slova "at sight" z webu:

At sight of me he flew into a rage.  Při pohledu na mě se rozzuřil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat the bottom   at the door   at will   at work   Atlantic   atlas   atmosphere   atmospheric