Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at short notice do češtiny

at short notice = kdykoli; v krátké lhůtě; během krátké doby; během krátké lhůty; v krátké době; na požádání; na pohled
execute an order at short notice = vyřídit příkaz v krátké době;
at sight   at the bottom   at the door   at will   at work   Atlantic   atlas   atmosphere