Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at sea do češtiny

at sea = na moři; v nejistotě (přen.); kdykoli
be at sea = být na moři; být ztracen; be all at sea = tápat (v nejistotě);

Příklady překladu slova "at sea" z webu:

At sea he's ...  Na moři je...
Perhaps at sea she won't be boring.  Možná, že na moři tě nebude nudit.
I was afraid at sea .....  Bála jsem se, že na moři...
It will be good to be at sea again, away from the land.  Už se těšil, až bude zase na lodi, daleko od pevniny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat short notice   at sight   at the bottom   at the door   at will   at work   Atlantic   atlas