Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at rest do češtiny

at rest = v klidu; nehybný; na hřadu
pressure at rest = tlak za klidu; tlak v klidu;

Příklady překladu slova "at rest" z webu:

She is at rest.  Má klid.
Put your mind at rest.  Uklidni se.
His eyes were mesmerized by the patterns, his spirit at rest.  Jeho oči fascinovaně bloudily kolem, jeho duše odpočívala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat sea   at short notice   at sight   at the bottom   at the door   at will   at work   Atlantic