Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at random do češtiny

at random = namátkově; nesouvisle; bez míření; naslepo; nazdařbůh; na přeskáčku; namátkou; neuspořádaně; náhodou; chaoticky; na požádání
talk at random = mluvit do vzduchu; mluvit do větru; mluvit do luftu (naprázdno);

Příklady překladu slova "at random" z webu:

Urn picked up a scroll at random and unrolled it partway.  Urno zvedl namátkou další svitek a zčásti jej rozvinul.
Harlan took a few from the shelves at random and was surprised.  Harlan namátkou vybral z poliček několik pouzder a překvapeně zíral.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat rest   at sea   at short notice   at sight   at the bottom   at the door   at will   at work