Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at one's disposal do češtiny

at one's disposal = k použití; k dispozici; k službám; po ruce; na vlastní nebezpečí
be at one's disposal = být k dispozici;
at random   at rest   at sea   at short notice   at sight   at the bottom   at the door   at will