Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at once do češtiny

at once = najednou; okamžitě; ihned; rázem; náhle; hned; současně; v jednu
all at once = najednou; náhle; všichni najednou; současně; všichni společně (najednou); unisono (všichni najednou); společně; jedním vrzem; vše najednou;
open at once = naráz otevřený; otevřít naráz;

Příklady překladu slova "at once" z webu:

At once they started again.  Okamžitě znovu vykročili.
Almost at once it was.  Netrvala to dlouho.
He rose at once to his feet.  Okamžitě se zvedl.
Conan did not at once reply;  Cimmeřan zprvu neodpovídal.
I can tell you at once what they're after:  Můžu vám říct rovnou, co mají za lubem:
The mouse picked it up at once and bolted it down.  Myš sousto uchopila a okamžitě ho zhltla.
He says he sealed the ship at once because it was so unusual.  Bez odkladu pry' loď zapečetil, protože je tak mimořádná.
Run tell the kel'ein let them go at once run, keren!  Běž říci kel'ein, ať je ihned nechají projít -utíkej, kel'ene.
He knew her leg was all right, and at once he knew something more:  Měl tudíž nohu v pořádku, a ve stejný okamžik mu všechno došlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat one's disposal   at random   at rest   at sea   at short notice   at sight   at the bottom   at the door