Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at night do češtiny

at night = v noci; z večera; zdarma
late at night = pozdě v noci; v pozdních nočních hodinách;

Příklady překladu slova "at night" z webu:

At night the wind moaned.  V noci skučel vítr.
But at night you can't really see where you're gonna touch.  Jenže v noci pořádně nevidíte, kde dosednete.
And then at night …' 'I know.  A pak, v noci...
I did that at night during nursing school.  Dělal jsem to po nocích během ošetřovatelského kurzu.
But the main enemy at night was noise, not sight.  Ale hlavním nepřítelem v noci byl hluk, ne zrak.
And evidently he was roaming at night again.  Zřejmě je však zase v noci rušil.
You should not go about thus at night alone.  Tak nebudete muset trávit noc sám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat once   at one's disposal   at random   at rest   at sea   at short notice   at sight   at the bottom