Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at last do češtiny

at last = nakonec; v poslední; konečně; u soudu
till at last = až nakonec; než konečně;

Příklady překladu slova "at last" z webu:

At last he said:  Nakonec pronesl:
Percy at last commenced coughing.  Percy konečně začal kašlat.
He was at last beginning to guess himself.  Konečně na to začínal přicházet sám.
So they came at last to the iron door;  Konečně došli k železným dveřím.
A hundred and seven, at last count.  Sto sedm, podle posledního stavu.
I am going, he said at last in his calm clear voice.  Odcházím, řekl posléze klidným, jasným hlasem.
In the kitchen the turkey had at last conceded defeat.  V kuchyni konečně krůta uznala svou porážku.
Wen considered this for some time, and at last said:  Wen o jeho otázce nějakou chvíli uvažoval a nakonec odpověděl:
But much of the time he did sleep, and at last the bubbling ceased.  Ale většinu času prospal a nakonec ustalo i bublání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat law   at night   at once   at one's disposal   at random   at rest   at sea   at short notice