Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at large do češtiny

at large = na svobodě; volně; podrobně; detailně; zeširoka; obecně; paušálně; celkově; ex offo; jsoucí na svobodě; neomezeně; plně; všeobecně; zevrubně; z moci úřední; nakonec
be at large = být na svobodě (např. o lupiči); být volný;
set at large = pustit na svobodu; osvobodit;
statutes at large = sbírka zákonů; znění zákona; sbírka zákonů v úplném znění;

Příklady překladu slova "at large" z webu:

A dangerous spy is at large in our country tonight.  Dnes v noci se v našem státě pohybuje nebezpečný špion.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat last   at law   at night   at once   at one's disposal   at random   at rest   at sea