Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at heart do češtiny

at heart = na srdci; v jádře; v srdci; za vysoké ceny
be sick at heart = mít světobol;

Příklady překladu slova "at heart" z webu:

I knew that he was mean and ignorant and at heart a traitor.  Věděl jsem, že je zlý, hloupý a má zrádné srdce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat home   at issue   at large   at last   at law   at night   at once   at one's disposal