Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at hand do češtiny

at hand = po ruce; k dispozici; blízko; nablízku; při ruce; v sázce
be at hand = být po ruce; být při ruce;
ready at hand = po ruce (pohotově); pohotově po ruce;

Příklady překladu slova "at hand" z webu:

The situation at hand is far more dangerous.  Situace, ve které jsme, je mnohem nebezpečnější.
Maybe with the humans at hand the question is pointless.  Možná, že s lidmi na dosah ztratila ta otázka smysl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat heart   at home   at issue   at large   at last   at law   at night   at once