Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at disposal do češtiny

at disposal = k dispozici; k použití; k službám; po ruce; za setmění
be at disposal = být k dispozici; být k službám;
at ease   at hand   at heart   at home   at issue   at large   at last   at law