Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at discretion do češtiny

at discretion = podle libosti; na něčí vůli; podle něčí vůle; podle vůle; k dispozici
surrender at discretion = vzdát se na milost a nemilost; vzdát se bezpodmínečně;
at disposal   at ease   at hand   at heart   at home   at issue   at large   at last