Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at all do češtiny

at all = vůbec; ve všech (6. p.); všem; na všechna; docela; buď jak buď
not at all = vůbec ne; rádo se stalo; i kdepak; nikterak; to nestojí za řeč;
nothing at all = vůbec nic; pranic;

Příklady překladu slova "at all" z webu:

At all times are they prudent and watchful.  Jsou neustále opatrní a ve střehu.
Not at all far.  Ne tak moc.
They called at all hours.  Volali ve dne v noci.
We resist it, at all costs.  Budeme se bránit, za každou cenu.
Do you know him at all now?  Poznal jste ho teď vůbec?
You are aware of water at all times.  Vodu si uvědomujete neustále.
I don't have to be here at all .  Já tady vůbec nemusím být.
We need to know where he is at all times.  Potřebujeme zjistit, kde neustále je.
It does not seem to me to be at all probable.  Ale mně se to vůbec nezdá pravděpodobné.
That's why they put up with being on duty at all hours.  Proto také pracují celé dny od rána do večera.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat an angle   at discretion   at disposal   at ease   at hand   at heart   at home   at issue