Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad astray do češtiny

astray = sešlý z pravé cesty; nesprávný; z cesty; na scestí (kniž.); na omylu (kniž.); zbloudilý; sešlý z cesty; mylný; zabloudit; ztratit se; na zcestí; podvázat
go astray = ztratit se; sejít na scestí; zabloudit; zbloudit; zaběhnout se; zmizet; sejít z cesty; minout se účinkem;
lead astray = svést z cesty; svést na scestí; svést; zavést;

Příklady překladu slova "astray" z webu:

They went astray or let themselves be crucified.  Zbloudili, nebo se nechali ukřižovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorastronomy   asunder   asylum   at a discount   at a nonplus   at a time   at all   at an angle