Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad astonished do češtiny

astonished = udivený; užaslý; překvapený; užaslý nad (7. p., čím)
be astonished = být užaslý; žasnout; užasnout;

Příklady překladu slova "astonished" z webu:

Astonished maybe.  Možná udivený.
The astonished detective read the note aloud.  Překvapený detektiv si lístek přečetl nahlas.
Ekodas was astonished and suddenly disconcerted.  Ekodas byl ohromen a náhle byl celý nesvůj.
The boys were astonished to discover her with them in the morning;  Doufala, že je to pravda.
The chief seemed more astonished than angry.  Náčelník vypadal spíš udiveně než rozzlobeně.
Brian gazed at him in astonished silence.  Brian na něho zíral v překvapeném mlčení.
The words, and the accompanying lift to her spirits, astonished her.  Po těch slovech se jí nálada zvedla, až ji to ohromilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorastragal   astray   astronomy   asunder   asylum   at a discount   at a nonplus   at a time