Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad astir do češtiny

astir = vzhůru; z postele; v pohybu (přen.); na nohou; udivit
be astir = být v jednom kole; být na nohou;

Příklady překladu slova "astir" z webu:

They are all astir, that is all we saw.  Jsou všichni na nohou, to je vše, co víme.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorastonished   astragal   astray   astronomy   asunder   asylum   at a discount   at a nonplus