Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad asthenopia do češtiny

asthenopia = astenopie; chabozrakost; astma
muscular asthenopia = svalová ochablost; svalová astenopie;
asthma   astigmatism   astir   astonished   astragal   astray   astronomy   asunder