Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assumed do češtiny

assumed = převzal; předpokládal; předpokládaný; převzatý; falešný; předstíraný; vypočtený; domnělý; přijatý; považovaný; myšlený; předpokládaná fakta

Příklady překladu slova "assumed" z webu:

I assumed the best.  Myslel jsem jen na to nejlepší.
I had assumed wrong.  Usoudil jsem špatně.
My duties are assumed by others.  Mé povinnosti přešly na ostatní.
From his greasy coveralls they assumed he ran the town gas station.  Thompson žil sám.
Some of the buildings revealed what he assumed was quake damage.  Na některých domech byly patrné pozůstatky zemětřesení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorassumed name   assumption   assurance   astern   asthenopia   asthma   astigmatism   astir