Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assortment do češtiny

assortment = směs; třídění; uspořádání; sortiment; kolekce (obch.); výběr; zásoba; souprava; roztřídění; druhovací; utřídění; sestavení; roztřiďování; druhování; vybírání; utišit
product assortment = výrobkový sortiment; sortiment výrobků;

Příklady překladu slova "assortment" z webu:

A computer and an assortment of thick books covered the table.  Na stole byl počítač a spousta tlustých knih.
Vimes ran a practiced eye over the assortment before him.  Elánius přeletěl očima dav, který měl před sebou.
On one of the plates was an already rifled assortment of candies.  Na jednom z talířů byla už notně vypleněná dávka cukroví.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorassumed   assumed name   assumption   assurance   astern   asthenopia   asthma   astigmatism