Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assorted; assume; assuming; assure do češtiny


assorted = nejrůznější, míchaný, smíšený, různých druhů, tříděný, roztříděny, roztříděný

assume = převzít (4. p.), osvojit si, přijmout, domnívat se, považovat za samozřejmé, předstírat, napodobit, mít za to, vzít na sebe, usuzovat, zmocnit se, zaujmout

assuming = přijímání (2. p.), neomalený, drzý, nadutý, domnívající se


Next: assured; asteroid; astride; astringent    blackjack; blackness; blackout; blacktop