Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad associate do češtiny

associate = spojovat (4. p.); spolupracovník; kolega; přidružený; spojovat se; sdružený; stýkat se; přičleněný; připojený; mimořádný; společník; druh; partner; sdružovat se; sdružovat; přičlenit; přičlenit se; připojit (se); asociovat; přidružovat (se); spojit
business associate = obchodní partner; obchodní přítel;

Příklady překladu slova "associate" z webu:

He's associate professor of orthopedics now.  Je teď mimořádným profesorem ortopedie.
Every senior associate in is on the way down here.  Všichni starší právnícizaměstnanci naší firmy jsou na cestě sem.
What gentleman would associate with him?  Který gentleman by se s ním stýkal?
Alliphant turned to his associate as if he knew everything.  Alliphant se obrátil ke svému společníkovi, jako by to měl vědět.
I don't even want you to associate with girls like that, anyway.  Stejně si nepřeji, aby ses s takovými děvčaty stýkala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorassociation   assortment   assumed   assumed name   assumption   assurance   astern   asthenopia