Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assistant do češtiny

assistant = asistent; pomocný; nápomocný; zástupce; náměstek; prodavač; výpomocný; pomahač; laborant; mimořádný; příručí; spolupracovník; zastupující; pomůcka; výpomocná síla; pomáhač; pomáhající; přispívající; pomocník; laborant chemický
lehr assistant = odběrač; odběrač vychlazených výrobků; prázdnič chladicí pece;
shop assistant = prodavač; prodavačka; příručí; obchodní příručí;

Příklady překladu slova "assistant" z webu:

Assistant librarian, if it's all right by you.  Pomocný knihovník, pane, když dovolíte.
The assistant dean says no.  Proděkan řekl, že ne.
My missing assistant is military personnel.  Můj zmizelý asistent je vojenský kádr.
Where is the assistant dean?  Kde najdu proděkana?
Take it easy, the assistant said.  Klídek, řekl asistent.
He would have been an assistant commissioner in a year or two.  Do roka nebo do dvou by dělal zástupce komisaře...
Maybe you will when you're made assistant commissioner.  Možná, že ty je seženeš, až tě udělají zástupcem komisaře.
I just wanted to view the body, the assistant protested weakly.  Chtěl jsem si jen prohlédnout tělo, protestoval ochable zástupce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorassisted   associate   association   assortment   assumed   assumed name   assumption   assurance