Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assistance do češtiny

assistance = pomoc; asistence; podpora; přispění; finanční podpora; součinnost; subvence; pomocný; napomáhání; výpomoc; finanční výpomoc; pomocný program
afford assistance = pomoci; prokázat službu;
considerable assistance = značná asistence; nemalá pomoc;
economic assistance = hospodářská pomoc; ekonomická asistence;
financial assistance = finanční pomoc; finanční podpora; subvence; lékařská pomoc;

Příklady překladu slova "assistance" z webu:

Without assistance and without a sound.  Bez pomoci a bez jediného hlesnutí.
We need assistance gravely.  Potřebujeme nutně pomoc.
I appreciate 's assistance in everything.  Velice si vážím, jak mi firma ve všem pomáhá.
They are to sleep until your assistance comes.  Budou spát, než přijde vaše pomoc.
There, mon ami, you will be of great assistance to me.  A v tomto, mon ami, budete můj velký pomocník.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorassistant   assisted   associate   association   assortment   assumed   assumed name   assumption