Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assist do češtiny

assist = napomáhat (3. p.); pomoct (3. p.); být přítomen; podporovat; přispět; pomáhat; namáhat; vyjít vstříc; asistovat; pomoc; být nápomocen; přispět pomocí; být přítomný; přispívat; být přítomen (3. p.)

Příklady překladu slova "assist" z webu:

I'll assist you in your battle.  Pomohu vám ve vaší bitvě.
Borodin will assist me.  Borodin mi pomůže.
I'm ordered to assist in any way.  Mám rozkaz všemožně ti pomáhat.
She was used to assist in the training of others like herself.  Byla zvyklá pomáhat při výcviku ostatních, jako byla sama.
The security man reached to assist her.  Tudy, řekl.
We represent some banks, and they assist us.  Zastupujeme někte­ré banky, a ty nám pomáhají.
A sea fog also rolled in to assist it.  Od moře se přivalila mlha, aby si taky užila své.
Already the local peasants have shown reluctance to assist us.  U místních venkovanů už je vidět váhavost, když nám mají pomoci.
But you agree to help in every way to assist me?  Ale souhlasíte s tím, že mě podporite?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorassistance   assistant   assisted   associate   association   assortment   assumed   assumed name