Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assignment do češtiny

assignment = přidělování (též v operační analýze); pracovní nasazení; převod (majetku); postup (majetku, práv); postupní listina; stanovení; zjištění; předání; přiřazení; přiřazování; ustanovení; cese; dosazení; přenos vlastnictví; určení; úloha; přidělení; přepsání
legal assignment = zákonná; zákonná cese; cese ze zákona;
pin assignment = obsazení kolíků konektoru; obsazení kolíků (konektoru);
storage assignment = přidělení paměti; rozvržení paměti;
title assignment = stanovení názvu; přidělení názvu;

Příklady překladu slova "assignment" z webu:

His first directing assignment had been confirmed on a thirteenth.  Poprvé byl pověřen režií třináctého.
You took me off assignment with you.  Zbavil jste mě místa vedle vás.
I have a top secret gravely important assignment here.  Mám tady pro tebe jeden přísně tajný, nesmírně důležitý úkol.
Just let them try to find a field assignment he'd accept!  Jen ať zkusí najít takový úkol, který by akceptoval!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorassist   assistance   assistant   assisted   associate   association   assortment   assumed