Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assigned do češtiny

assigned = připsal; přiřazený; přidělený; určený; stanovený; připsaný; přidělená úloha
at the assigned = na příděl;

Příklady překladu slova "assigned" z webu:

Who assigned you to this ship?  Kdo tě sem přidělil?
Have you assigned each man to his station?  Přidělil jsi už všem členům posádky jejich místa?
You shall be assigned police protection, as well.  Rovněž se vám dostane policejní ochrany.
The fulfillment of his assigned program was more than an obsession;  Splnění vloženého programu bylo víc než pouhá posedlost;
You are released to other assigned duties.  Teď se vraťte ke svým běžným povinnostem.
He did not much care for his assigned mission either.  Svým nasazením také nebyl nijak nadšen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorassignment   assist   assistance   assistant   assisted   associate   association   assortment