Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assignation; assignee; assignor; assimilate do češtiny


assignation = schůzka, určení, asignace, úmluva, převedení (majetku, práv), přičítání (vlivu), vročení, stanovení, postoupení, odstoupení, převod, přidělení

assignee = postupník (jemuž se postupuje), poukazník, kurátor, cesionář, zmocněnec, plnomocník, nabyvatel postoupené věci, právní nástupce, nabyvatel práva, nabyvatel, právní zástupce, asignát

assignor = postupitel (práv.), cedent, cesionář, převoditel, asignant, postupitelka


Next: assimilation; assize; associated; assort    bizarre; bizzare; blab; black-out