Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assertive; assess; assessable; assessing do češtiny


assertive = důrazný, pozitivní, dogmatický, souhlasící, rozhodný, kladný, konstatující, určitý, výslovný, troufalý, agresivní, průbojný

assess = ocenit (ke zdanění), zhodnotit, stanovit (daň aj. poplatek), určit, odhadnout (ke zdanění), vyměřit (poplatek), pokutovat, podrobit dani, hodnotit, vyhodnotit, úředně odhadnout, posoudit

assessable = poplatný, povinný, podrobený dani, podléhající dani, dani podrobený, vyměřitelný, ohodnotitelný, daní povinný, ocenitelný


Next: asshole; assiduity; assiduous; assign    bitchy; bite; biting; bitterness