Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assembly do češtiny

assembly = shromáždění; montáž; schůze; kompletování; sněm; synod (círk.); nástup; signál k nástupu; soustředění; skládání; skupina montážní; povel k nástupu; sál; aula; montážní; kolonie; valná hromada; montování; sestava; soubor; sázení; sestava součástí; celek
backplane assembly = montáž; kompletování;
bolt assembly = zámek; kompletní zámek; kompletní závěr; závěrné ústrojí;
brake assembly = brzdová souprava; sestava brzdové soustavy;
cable assembly = kabelový svazek; svazek kabelů; úplný optický kabel; ;

Příklady překladu slova "assembly" z webu:

Basic assembly begins with the bacteria.  Základní montáž provádějí bakterie.
Because the assembly line won't make a lot of virus.  Protože montážní linka ti hodně virů nevyrobí.
I want the assembly line to start making virus—a lot of virus.  Chci, aby montážní linka začala vyrábět viry spoustu virů.
So you're doing molecular assembly at the plant now?  Takže v továrně se teď dělá molekulární asembláž?
Is there some kind of assembly place?  Máte tu něco jako shromaždiště?
There was a muttering in the assembly at that.  Shromáždění zašumělo.
I want you to release the virus into the assembly line.  Chci, abys virus vypustila do montážní linky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorassembly drawing   assent   assessed   assessment   assessor   asset   assets   assets and liabilities