Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assemble; assembling; assert; assertion do češtiny


assemble = shromáždit se, sejít se, smontovat, sestavit (smontovat), svolat, montovat, skládat, sestavovat (program), kompletovat, scházet se, složit, shromažďovat

assembling = shromažďující se, montážní, připevňování, montáž, sestavování, montování, skládání, scházející se, skládající, sbíhání, snášení, sestavovací

assert = prosazovat, uplatňovat, prohlašovat, trvat, uhájit, uplatnit, uplatnit se, drát se dopředu, prohlásit, trvat na čem, činit si nároky, tvrzen í


Next: assertive; assess; assessable; assessing    bisector; bisexuality; bit; bitch