Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad assail; assassination; assay; assemblage do češtiny


assail = přepadnout, útočit, útočit na, zaútočit na, zaútočit, dát se do (2. p.), napadnout koho

assassination = vražda (úkladná), úkladné zavraždění, úkladná vražda, politická vražda, nájemná vražda, zjednaná vražda, vražedný, zabití, zavraždění

assay = vzorek, rozebírat, analyzovat, zkoušet, zkouška, pokusit se, obsahovat, rozbor, kvantitativní rozbor, stanovit, test, analýza


Next: assemble; assembling; assert; assertion    bipartite; bird; birthright; bisect