Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aspirate; aspirator; aspire; ass do češtiny


aspirate = vyslovit s přídechem, aspirovaný, přídech, aspirovaná hláska, vdechnout, nasát, nasávat, odsávat, aspiráta

aspirator = odsávač, dýchací přístroj, přístroj na odsátí, aspirátor, odsavač, exhaustor, sací ventilátor

aspire = aspirovat, tyčit se, toužit, aspirovat na (co), snažit se, zvedat se, mířit (vysoko)

ass = prdel, hlupák, chovat se jako osel, šoust, číslo, mrd


Next: assail; assassination; assay; assemblage    bingery; bingo; binocular; binomial