Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad asleep do češtiny

asleep = spící; ve spaní; zdřevěnělý; přesezený; přeleželý; spát; usnout; šikmý
be asleep = spát; strnout (o noze); strnout; být v limbu;
fall asleep = usnout; usínat;

Příklady překladu slova "asleep" z webu:

He's asleep now.  Teď spí.
He was asleep again.  Už zase spal.
Before she fell asleep again.  Dřív než zase usne.
They should have been asleep by now.  Teď už by měli spát.
We ate, drank, and fell asleep once again.  Najedli jsme se, napili a opět jsme usnuli.
He landed on one and was asleep in a minute.  Na jednom zalehl a v minutě spal.
Beside him the small boy has fallen asleep over his computer game.  Chlapec vedle něj nad svou hrou usnul.
That night she lit a small fire and fell asleep within seconds.  Té noci zapálila malý ohýnek a ve chvilce usnula.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraspen   asphalt   aspiration   assault   assembler   assembly   assembly drawing   assent