Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aslant; aslope; aspect; asperity do češtiny


aslant = nakřivo, stočeně, napříč přes (4. p.), napříč, skloněný

aslope = šikmo, skloněný, ukloněný, nakřivo, s kopce

aspect = stránka, hledisko, vid (slovesný, jaz.), poloha, vyhlídka, výraz, vzhled, výhled, vzezření, zřetel, ohled, strana

asperity = hrubý povrch, přísnost, nerovnost povrchu, příkrost, hrubost, drsný, kostrbatost


Next: asperse; aspersion; aspic; aspirant    bill; billboard; billow; bimbo