Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aside do češtiny

aside = stranou; mimo; vedle; na stranu; poznámka stranou (div.); exkurs; odbočka; natočit; bokem; exkurz; šikmo; vedle
bend aside = uhnout; úklon;
brush aside = házet stranou; odmítat; zamést; vyhnout se;
cast aside = odhodit; odsunout; zavrhnout; zamítnout; odvrhnout; opustit; odložit (na čas);
daff aside = bagatelizovat; odsunout stranou;
draw aside = odtáhnout;

Příklady překladu slova "aside" z webu:

Aside from which our yardage is filthy.  Naše yardáž je zanesená.
Put aside your sadness.  Zapo­meň na smutek.
Stokven turned aside his face.  Stokven odvrátil hlavu.
He set it aside for the time being.  Prozatím obrázek odložil na stranu.
I tossed the book aside in disgust.  Znechuceně jsem knížku odhodil.
If it can be turned aside by love, so be it!  Jestli je možné je zahnat láskou, budiž!
The jed who had waved me aside objected.  Měl jsem tedy nového pána.
The old man with the casket threw aside his hood and cloak.  Stařec se skříňkou odhodil kapuci a plášť.
They didn't know who was in the car aside from the ambassador.  Nevěděli, kdo ještě kromě velvyslance v autě je.
So give me your word that you will put aside this madness.  Dejte mi tedy své slovo, že na ten šílený nápad zapomenete.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraside from   ask a question   askance   asked   asking   asleep   aspen   asphalt