Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aside from do češtiny

aside from = vedle; bez ohledu na; kromě; s výjimkou; hloupý
glance aside from = odrazit se od; odskočit od;

Příklady překladu slova "aside from" z webu:

Aside from which our yardage is filthy.  Naše yardáž je zanesená.
You mean, aside from the twelvehour days?  Myslíš kromě čtyřiadvaceti hodin denně?
The man moved aside from the van doors.  Muž ustoupil od dveří náklaďáku.
I like this place, aside from the food.  Líbí se mi tady, až na to jídlo.
They didn't know who was in the car aside from the ambassador.  Nevěděli, kdo ještě kromě velvyslance v autě je.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorask a question   askance   asked   asking   asleep   aspen   asphalt   aspiration