Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ashamed do češtiny

ashamed = zahanbený; stydět se; popelnice
be ashamed = stydět se; hanbit se;
feel ashamed = stydět se; zastydět se;

Příklady překladu slova "ashamed" z webu:

They're ashamed of me.  Stydí se za mě.
I'm not ashamed of it.  Já se za to nestydím.
I am not ashamed of that.  Nestydím se za to.
I hoped they were ashamed of themselves.  Doufal jsem, že se stydí.
You don't have to be ashamed of asking.  Nemusíš se stydět, že se ptáš.
Parents going back into the house, ashamed to pray.  Rodiče odejdou do domu, protože se stydí se modlit.
The answer was no, they would not be ashamed of her.  Odpověď by zněla ne, nestyděli by se za ni.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorashlar   aside   aside from   ask a question   askance   asked   asking   asleep