Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ascertainment; ash; ask; askew do češtiny


ascertainment = konstatování, určení, pevné pravidlo, zajištění, ustanovení, stanovení, zabezpečení, ověření, určování

ash = jasan, popelavý, jasanový, popelový, jasanové dřevo, posypat popelem, spálit na popel, popílek

ask = ptát se (2. p., 4. p.), žádat, vyzvat, požadovat, prosit, vyžadovat, pozvat, tázat se, dotazovat se, požádat, vyptávat se, doptat se


Next: aslant; aslope; aspect; asperity    bike; bilge; bilious; bilk