Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad as usual do češtiny

as usual = jako obyčejně; jako vždycky; jako obvykle; také
business as usual = obvyklý provoz; všechno jde normálně dál; provoz nepřerušen; je to normálka;

Příklady překladu slova "as usual" z webu:

As usual she had told him to take care of himself.  Jako obvykle mu řekla, aby na sebe dával pozor.
Hagen as usual remained in the background.  Hagen se jako obvykle držel zpátky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoras well   asbestos   ascendant   ashamed   ashlar   aside   aside from   ask a question