Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad as many do češtiny

as many = tak mnoho; tolik; až; až (kolik)
five times as many = pětinásobně tolik;

Příklady překladu slova "as many" z webu:

As many as possible.  Tolik, kolik jen bude možné.
That's as many as the boat will hold at a time.  Víc nás loďka najednou neunese.
She'd shed as many tears at the graveside as anyone else.  U hrobu prolila stejně tolik slz jako všichni ostatní.
You can have as many as you want.  Můžete jich mít, kolik jen chcete.
We want to get as many as possible into the sack.  Potřebujeme, aby se nám jich do vrše natáhlo co nejvíc.
She'd once tacked photographs there, as many as a dozen.  Kdysi tam jistě visely fotky a bylo jich deset nebo patnáct.
At least one second, sir, maybe as many as three.  Nejméně jednu vteřinu, pane, maximálně snad tři vteřiny.
But not, she was inclined to feel, as many as her.  Jenže, pomyslela si teď, určitě ani zdaleka ne tolik jako ona.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoras possible   as usual   as well   asbestos   ascendant   ashamed   ashlar   aside