Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad as long as do češtiny

as long as = dokud; pokud; tak dlouho jak; až (jak dlouho); pokud jen; dokavad; tak nízký
for as long as = jak dlouho; tak dlouho, jak;

Příklady překladu slova "as long as" z webu:

As long as you squeeze.  Dokud budeš ždímat.
For as long as they… live.  Celý život.
I'll wait as long as you want.  Poč­kám, jak dlouho bude třeba.
He could wait as long as they could.  On sám klidně může čekat.
I made a list as long as my arm.  Udělal jsem si takhle dlouhý seznam.
We will not delay here as long as we had planned.  Nemůžeme se tu zdržet tak dlouho, jak jsme plánovali.
I am staying in the city as long as it is here.  Zůstanu ve městě, dokud bude existovat.
It's yours, a tooth of shaihulud, for as long as you live.  Je váš ten zub šajhulúda až do vaší nejdelší smrti.
A man can be happy with any woman, as long as he does not love her.  Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje.
It was necessary that that reaction be staved off as long as possible.  Bylo nezbytné takové reakce co nejvíce pozdržet.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoras many   as possible   as usual   as well   asbestos   ascendant   ashamed   ashlar