Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad artist do češtiny

artist = umělec; mistr; artista; malíř; návrhář (polygraf.); výtvarník; akademický malíř; umělecký; přeborník; odborník; výtvarnice; umělkyně; artista
abstract artist = abstrakcionista; abstraktní malíř; abstraktní umělec;
advertising artist = náborový návrhář; náborový grafik;
display artist = výkladový výtvarník; aranžér; propagační výtvarník;
escape artist = mistr v útěcích (z vězení); brepta;

Příklady překladu slova "artist" z webu:

The artist can express everything.  Umělec smí vyslovit všechno.
I'm an artist with the soul of an accountant.  Jsem umělec s duší účetního.
I was an artist once myself.  Byl jsem kdysi sám umělec.
This thief was an artist of theft.  Tenhle zloděj byl nedostižným umělcem svého řemesla.
Vice and virtue are to the artist materials for an art.  Neřest a ctnost jsou pro umělce suroviny k umění.
Automatically, she noted the name of the artist and the work's title:  Marly si automaticky přečetla jméno tvůrce a název díla:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorartwork   as if   as long as   as many   as possible   as usual   as well   asbestos