Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad artificial; artless; ascend; ascendancy do češtiny


artificial = vykonstruovaný, vyumělkovaný, strojený, syntetický, falešný, náhradní, náhražkový, umělá návnada, umělá květina, právnický, právní, nepravý

artless = upřímný, nekultivovaný, bezelstný, nelíčený, hrubý, neznalý, naivní, nevzdělaný, neumělecký, humpolácký, přirozený, nezáludný

ascend = vystoupat, postoupit (přen.), nastoupit (přen.), vystupovat na, vzestupovat (přen.), až, sahat, vyšlapat, vylézt, dostat se, vystoupit, vystoupit na (4. p.)


Next: ascending; ascension; ascent; ascertain    bifurcate; bifurcated; bifurcation; big